Strafrechtelijke Studievereniging MP Vrij

Activiteiten

September 2017 - Lezing Ton Derksen

Op 20 september a.s. zal de heer Ton Derksen op uitnodiging van M.P. Vrij en Juridisch Spreekuur Gedetineerden de eerste lezing van het academisch jaar geven!

De heer Ton Derksen is bekend van zijn boeken over Lucia de B. (welk boek uiteindelijk aanleiding is geweest voor het herzieningsverzoek) en fouten gemaakt door het OM.

In de lezing staat het volgende onderwerp centraal:
De rechtsstaat in Nederland. Dus heel weinig onschuldigen in het gevang?

De lezing zal aanvangen om 19:00 uur en is voor iedereen toegankelijk. Aanmelden is gratis en kan door een mail te sturen naar info@mpvrij.nl.

Tot dan!
Oktober 2017 - Bezoek PI Almere = VOL

Deze rondleiding wordt gezamenlijk met JFAS georganiseerd. Het bezoek aan de P.I. vindt plaats op 5 oktober, van 16:00u t/m 18:00u. Tijdens dit bezoek krijg je een goed beeld van hoe een gevangenis er daadwerkelijk van binnen uit ziet!

Helaas is aanmelden niet meer mogelijk, alle plaatsen zijn namelijk vergeven.

Adresgegevens P.I.:
Caissonweg 2, 1332 BX Almere
Oktober 2017 - Bezoek PI Almere = VOL

Deze rondleiding wordt gezamenlijk met JFAS georganiseerd. Het bezoek aan de P.I. vindt plaats op 9 oktober, van 16:00u t/m 18:00u. Tijdens dit bezoek krijg je een goed beeld van hoe een gevangenis er daadwerkelijk van binnen uit ziet!

Helaas is aanmelden niet meer mogelijk, alle plaatsen zijn namelijk vergeven.

Adresgegevens P.I.:
Caissonweg 2, 1332 BX Almere
Oktober 2017 - Masterclass Tim Vis Formeel Straf(proces)recht (tweedejaars)

Op 10 oktober a.s. om 19:00 uur zal Tim Vis een masterclass geven voor het vak Formeel Strafrecht. De training zal plaatsvinden in gebouw A van het Roeterseilandcampus en is gratis voor onze leden.

Stuur een e-mail naar info@mpvrij.nl om je lidmaatschap voor studiejaar 2017-2018 te regelen, lidmaatschap kost €10,- per jaar en als lid heb je toegang tot alle activiteiten! De kosten voor niet-leden bedraagt €7,50. De aanmeldingsprocedure is vanaf nu geopend, je kunt je aanmelden door je gegevens te mailen naar info@mpvrij.nl.

LET OP: VOL IS VOL! Bij de aanmeldingen geven wij voorrang aan leden boven niet-leden.
Oktober 2017 - Lezing mw. mr. Diesfeldt

Op 11 oktober a.s. zal Liesbeth Diesfeldt op uitnodiging van M.P. Vrij een lezing geven. Aanmelden is gratis en kan door een mail te sturen naar activiteiten@mpvrij.nl!

Liesbeth Diesfeldt is sinds 1991 verbonden aan Diesfeldt Advocaten en houdt zich voornamelijk bezig met strafrecht, waarbij zij zich in het bijzonder richt op het jeugdstrafrecht.

Het jeugdstrafrecht was de afgelopen maanden weer volop in het nieuws, met name rondom de dood van de meisjes Romy & Savannah. Op 11 oktober zal de lezing dan ook in het teken staan van het jeugdstrafrecht. Wat voor straffen kunnen jongeren opgelegd krijgen wanneer zij een strafbaar feit begaan? Houdt een rechter rekening met hun leeftijd en zo ja, op welke manieren kan hij dit doen? Dit zijn interessante vragen die tijdens de lezing aan bod zullen komen. Zij zal tijdens de lezing meer inzicht geven in het jeugdstrafrecht en uitleggen wat voor bijzonderheden er bij dit rechtsgebied komen kijken.

De lezing zal aanvangen om 19:00 uur en is voor iedereen toegankelijk!
Oktober 2017 - Masterclass Tim Vis Inleiding Strafrecht (eerstejaars)

Op 12 oktober a.s. om 19:00 uur zal Tim Vis een masterclass geven voor het vak Inleiding Strafrecht. De training zal plaatsvinden in gebouw A van het Roeterseilandcampus en is gratis voor onze leden.

Stuur een e-mail naar info@mpvrij.nl om je lidmaatschap voor studiejaar 2017-2018 te regelen, lidmaatschap kost €10,- per jaar en als lid heb je toegang tot alle activiteiten! De kosten voor niet-leden bedraagt €7,50. De aanmeldingsprocedure is vanaf nu geopend, je kunt je aanmelden door je gegevens te mailen naar info@mpvrij.nl.

LET OP: VOL IS VOL! Bij de aanmeldingen geven wij voorrang aan leden boven niet-leden.
Oktober 2017 - Lezing dhr. mr. dOliveira

Op 19 oktober 2017 zal mr. Jessurun d'Oliveira, (mede)naamgever aan het kantoor Prakken d'Oliveira, een lezing verzorgen. De lezing zal nader ingaan op de vraag:

Wie past er op de oppassers van de rechtsstaat?

Er is een praktijk ingeslopen in de rechtspraak van de Hoge Raad, onze hoogste nationale rechter, die in strijd is met de Grondwet, de wet, en het EVRM. De Wet op de Rechterlijke Organisatie schrijft voor, dat de Hoge Raad zaken berecht met drie of vijf raadsheren. De Grondwet vertelt dat niemand tegen zijn wil mag worden afgetrokken van de rechter die de wet hem toekent. Het EVRM stelt regels voor de inrichting van het proces zodat iedereen een fair trial mag verwachten. Maar de Hoge Raad lapt dit alles aan zijn laars.
Wat is het geval? Als de zaak rijp is voor het raadkameren, zitten daar niet alleen de drie of vijf rechters die op de zaak gezet zijn, maar ook andere raadsheren. Dat kunnen raadsheren uit dezelfde kamer zijn - de Hoge Raad heeft een civiele kamer, een strafrechtkamer en een belastingkamer- maar ook raadsheren uit de andere kamers als het onderwerp van de zaak ook de andere kamers raakt. Deze extra raadsheren - 'reservisten' genoemd - doen mee met de discussie: zij kunnen amendementen voorstellen en in het algemeen zeggen wat ze van de zaak vinden. Dat is ook de bedoeling: zij verhogen de eenheid van de rechtspraak en verbreden het draagvlak van de beslissing. Maar: het is in strijd met de wet. Zowel de raadsheren die op de zaak gezet zijn als de reservisten maken zich schuldig aan het schenden van het geheim van de raadkamer, een ambtsdelict dat is strafbaar gesteld in art. 272 van het Wetboek van Strafrecht. De zittenden (de 'zetel') door anderen in de raadkamer toe te laten dan degenen die zijn aangewezen om de zaak te berechten, en de 'reservisten' door mee te debatteren in de raadkamer.

Van dit ambtsmisdrijf heeft prof. d'Oliveira in april van dit jaar aangifte gedaan. Hij zal vertellen wat zijn redenen en zijn beweegredenen zijn voor deze stap, en discussiëren over het een en ander.
November 2017 - Rechtbank Amsterdam = VOL

Bijwonen strafzitting.
Locatie: Parnassusweg 220, Amsterdam. Verzameltijd: 2 november om 08:45 uur.
Donderdag 2 november kunnen wij met maximaal 15 personen een strafzitting bijwonen.

Wil jij mee? Mail dan naar info@mpvrij.nl met je naam + emailadres. Wees snel, want vol=vol.
November 2017 - Algemene ledenvergadering

Op 3 november om 19:00 uur zal de eerste ALV van M.P. Vrij van dit jaar zijn. Alle leden zijn welkom om deze bij te wonen. Geef je op via info@mpvrij.nl.nl.
November 2017 - Lezing Team Internationale Misdrijven

Heb jij de documentaire 'De Oorlogsrecherche' gezien? Was jij ook zo gefascineerd door de werkzaamheden van het Team Internationale Misdrijven (TIM) van de Nederlandse politie? Geef je dan nu op voor de lezing van afgevaardigden van dit politieteam op 8 november!

Het TIM spoort daders van internationale misdrijven op. Deze misdaden zijn een aantal zeer ernstige schendingen van het internationale recht, namelijk: genocide, oorlogsmisdrijven, misdrijven tegen de menselijkheid, foltering en gedwongen verdwijningen. Zo is het team momenteel bezig met een onderzoek naar het neerschieten van MH17.

Het opsporen van deze misdadigers is erg complex. De misdrijven speelden vaak in een ver verleden, in het buitenland en tijdens oorlogssituaties. Hoe gaat het team te werk? Wat zijn de grootste problemen die ze tijdens het onderzoek tegen komen? Deze vragen (en meer) zullen zij beantwoorden op 8 november om 19:00. De locatie volgt nog. Geef je nu op door te mailen naar activiteiten@mpvrij.nl!
November 2017 - Eerste pleitavond

Op 14 november zal de eerste pleitavond van dit jaar plaatsvinden. Deze avond wordt een zaak bewerkt en gepresenteerd onder leiding van een strafpleiter of officier van justitie. De avond begint om 19:00 uur. Details over de zaal volgen in de loop van volgende week.

Lijkt dit je wat? Stuur dan een mail naar pleitcommissie@mpvrij.nl met je naam, studentnummer en e-mailadres.
November 2017 - Lezing mw. mr. Ficq

Op 21 november 2017 om 19:00 zal Bénédicte Ficq een lezing verzorgen aan de Universiteit van Amsterdam. Deze lezing wordt door M.P. Vrij en het Juridisch Spreekuur Gedetineerden verzorgd.

Bénédicte Ficq is een welbekende en gerenommeerde naam in de strafrechtwereld en is door vakgenoten jaren achtereen uitgeroepen tot beste vrouwelijke strafpleiter van Nederland. In de loop der jaren heeft zij naam gemaakt door de verdediging in tal van strafzaken op zich te nemen. Zo stond zij onder meer de verdachte van de spraakmakende Balpenmoord bij, verdedigde zij verschillende cliënten in het passageproces en werd zij bij het jongere publiek vooral bekend door de verdediging van topbokser Badr Hari op zich te nemen.

In april van vorig jaar berichtte Ficq in de media aangifte te gaan doen tegen verschillende tabaksfabrikanten. De fabrikanten zouden volgens haar namelijk 'opzettelijk en met voorbedachten rade' de gezondheid van rokers benadelen en zich daarmee schuldig maken aan een misdrijf. Ficq hoopt dat het Openbaar Minister besluit tot vervolging van de tabaksproducenten voor het in de markt brengen van de, door haar genoemde, 'sjoemelsigaret'. Hierover sprak zij afgelopen augustus in televisietalkshow Jinek: https://www.npo.nl/jinek/25-08-2017/KN_1691969.

Over het kantoor waar Ficq als naampartner werkzaam is, verscheen recentelijk onderstaande vierdelige documentaireserie.

https://www.npo.nl/De%20Verdediging/BV_101385178
December 2017 - Masterclass Tim Vis Materieel strafrecht (tweedejaars)

Op 6 december a.s. om 19:00 uur zal Tim Vis een masterclass geven voor het vak Materieel Strafrecht. De training zal plaatsvinden in gebouw A van het Roeterseilandcampus en is gratis voor onze leden.

Stuur een e-mail naar info@mpvrij.nl om je lidmaatschap voor studiejaar 2017-2018 te regelen, lidmaatschap kost €10,- per jaar en als lid heb je toegang tot alle activiteiten! De kosten voor niet-leden bedraagt €7,50. De aanmeldingsprocedure is vanaf nu geopend, je kunt je aanmelden door je gegevens te mailen naar info@mpvrij.nl.

LET OP: VOL IS VOL! Bij de aanmeldingen geven wij voorrang aan leden boven niet-leden.
December 2017 - Rechtbank Amsterdam

Bijwonen strafzitting.
Locatie: Parnassusweg 220, Amsterdam. Verzameltijd: 7 december om 13:15 uur.
Donderdag 7 december kunnen wij met maximaal 15 personen een strafzitting bijwonen.

Wil jij mee? Mail dan naar info@mpvrij.nl met je naam + emailadres. Wees snel, want vol=vol.
Januari 2018 - Lezing dhr. mr. Van der Burg (Openbaar Ministerie)

Op 10 januari a.s. zal dhr. Van der Burg op uitnodiging van M.P. Vrij en de leerstoelgroep Strafrechtswetenschappen een lezing geven. Aanmelden is gratis en kan door een mail te sturen naar activiteiten@mpvrij.nl!

Dhr. Van der Burg is in juni 2017 aangesteld als voorzitter van het College van procureurs-generaal. Het College is verantwoordelijk voor de landelijke leiding van het Openbaar Ministerie. Zo bepaalt het College van procureurs-generaal het landelijke opsporings- en vervolgingsbeleid van het OM en ziet het erop toe dat er bij de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde sprake is van samenhang, consistentie en kwaliteit.

Tijdens de lezing zullen een aantal kanten van het werk van een OM'er worden belicht, net als een paar van de dilemma's waar het OM en het College mee te maken krijgen. Hoe bepaal je welke zaken prioriteit hebben? Op welke manier verloopt de informatievoorziening naar de burger bij grote zaken? Hoe ga je om met diverse soorten criminaliteit? Dhr. Van der Burg zal dit en meer bespreken en zo proberen wat inzicht te verschaffen in het werk van het Openbaar Ministerie.

De lezing zal aanvangen om 19:00 uur en is voor iedereen toegankelijk, dus geef je nu op door te mailen naar activiteiten@mpvrij.nl!
Januari 2018 - Tweede pleitavond

Op dinsdag 16 januari vindt de tweede pleitavond van M.P. Vrij plaats. Is pleiten echt iets voor jou? Of ben je benieuwd hoe 'goed pleiten' precies in zijn werk gaat? Op de pleitavond leer je de kneepjes van het vak van een professional uit de praktijk. Tijd en lokaal volgen zo snel mogelijk.

Wil je je opgeven? Stuur dan een mail met je naam en studentnummer naar pleitcommissie@mpvrij.nl.
Februari 2018 - Lezing mr. Taekema (o.a. bekend van Schiedammer Parkmoord)

Op woensdag 21 februari organiseren JFAS en M.P. Vrij een lezing. Deze lezing zal worden gegeven door mr. Taekema van Taekema Harlequin Advocaten. Hij zal spreken over zijn bekendste zaak; de Schiedammer Parkmoord, waar hij destijds Kees B. bijstond. De Schiedammer Parkmoord zaak is een van de grootste gerechtelijke dwalingen in de geschiedenis van het Nederlands Recht.

Wanneer?
Woensdag 21 februari van 17:00 tot 19:00 in A3.15 (Mootcourt zaal)
Februari 2018 - Derde pleitavond

Op dinsdag 27 februari vindt de derde pleitavond van M.P. Vrij plaats. Is pleiten echt iets voor jou? Of ben je benieuwd hoe 'goed pleiten' precies in zijn werk gaat? Op de pleitavond leer je de kneepjes van het vak van een professional uit de praktijk. Tijd en lokaal volgen zo snel mogelijk.

Wil je je opgeven? Stuur dan een mail met je naam en studentnummer naar pleitcommissie@mpvrij.nl.
Februari 2018 - Lezing dhr. mr. G. Spong

Woensdag 28 februari 2018 om 19.00 uur (A0.01).

Amsterdamse Strafpleiter mr. G. Spong zal dit jaar, op uitnodiging van M.P. Vrij en JSG, wederom een lezing geven aan de studenten van de UvA. Hij zal spreken over diverse onderwerpen, waaronder het bewijs in een strafzaak, het kiezen van een verdedigingsstrategie en de recente rechtspraak van de Hoge Raad t.a.v. het bewijs in een moordzaak.

Aanmelden kan via activiteiten@mpvrij.nl, tot dan!
Maart 2018 - STUDIEREIS EDINBURGH

M.P. Vrij zal dit jaar met een groep van 20 studenten op studiereis gaan naar Edinburgh. We zullen op donderdag 8 maart in de vroege ochtend vertrekken vanaf Schiphol, om op zondagmiddag 11 maart weer terug te keren. Tijdens de reis zullen we onder andere een bezoek brengen aan een gevangenis, een lokale rechtbank, de universiteit en het Schotse parlement. Hier wil je dus absoluut bij zijn!

De eigen bijdrage voor de reis zal EUR 185,00 bedragen. Vlucht, overnachtingen, activiteiten, reizen binnen Edinburgh en ontbijt zijn hierbij inbegrepen. Aanmelden kan door vóór 15 januari een mail te sturen naar reiscommissie@mpvrij.nl. Vermeld in het kort waarom je mee wilt met de reis en stuur een kopie van je paspoort of ID-kaart mee. De reis staat alleen open voor leden die studeren aan de UvA.
Maart 2018 - Masterclass vonnis schrijven

Op woensdag 14 maart (19:00 - 21:00 uur) zal dhr. Van Schendel (voorzitter van de strafkamer van de Hoge Raad) een masterclass 'vonnis schrijven' verzorgen. De studenten worden geacht zelf een vonnis te schrijven, die door dhr. Van Schendel zal worden nagekeken. De nagekeken versies zullen op 18 april (19:00 - 21:00 uur) weer terug worden gegeven, waarna de masterclass zal worden afgesloten met een getuigschrift. De masterclasses van de heer Van Schendel zijn naast leerzaam ook heel gezellig.

Ambieer jij een carrière als raadsheer bij de Hoge Raad, of lijkt het je gewoon leuk om een vonnis te (leren) schrijven? Aanmelden kan via activiteiten@mpvrij.nl.
April 2018 - Vierde pleitavond

Op donderdag 5 april vindt de vierde pleitavond van M.P. Vrij plaats. Deze pleitavond is tevens de voorronde voor de Nationale Strafpleitcompetitie van 3 mei.

Is pleiten echt iets voor jou? Of ben je benieuwd hoe 'goed pleiten' precies in zijn werk gaat? Op de pleitavond leer je de kneepjes van het vak van een professional uit de praktijk. Tijd en lokaal volgen zo snel mogelijk.

Wil je je opgeven? Stuur dan een mail met je naam en studentnummer naar pleitcommissie@mpvrij.nl.
April 2018 - Bezoek aan het Internationaal Strafhof

Het International Criminal Court (Internationaal Strafhof) is een permanent hof voor het vervolgen van personen die verdacht worden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden zoals deze zijn omschreven in het Statuut. Het ICC is opgericht in 2002 en gevestigd in Den Haag.

Op woensdag 11 april (middag) zal M.P. Vrij met een selecte groep van 20 mensen een bezoek brengen aan dit hof. Wij zullen hier een rondleiding ontvangen en tevens een zitting bijwonen.

Lijkt dit je interessant? Geef je dan op door te mailen naar activiteiten@mpvrij.nl.

LET OP: Voor het bezoek is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij want vol is vol!
April 2018 - Lezing dhr. mr. Fons Orie (rechter bij het Joegoslavië-tribunaal)

Op woensdagavond 25 april zal Alphons Orie op uitnodiging van M.P. Vrij en Stichting Juridisch Spreekuur Gedetineerden een lezing geven. Aanmelden is gratis en kan door een mail te sturen naar activiteiten@mpvrij.nl!

Vanaf 1971 doceerde de heer Orie strafrecht aan de Universiteit Leiden, tot hij in 1980 werd toegelaten tot de balie bij de Hoge Raad. Op dat moment was hij tevens partner van het advocatenkantoor Wladimiroff & Spong. Tijdens zijn periode in de strafrechtadvocatuur richtte hij zich voornamelijk op strafzaken voor de Hoge Raad. Van 1994 tot 1997 was hij raadsheer plaatsvervanger in het Gerechtshof Amsterdam en sinds 1998 was hij een door de kroon benoemd rechter in het Hof van Discipline.

Rechter Alphons Orie werkte bovendien zestien jaar lang voor het Joegoslaviëtribunaal, dat onlangs - na 24 jaar - haar deuren sloot. Tijdens de lezing zal de heer Orie ingaan op zijn werkzaamheden bij dit tribunaal. Heeft het hof de verwachtingen waargemaakt?

De lezing zal aanvangen om 19:00 uur in zaal A2.07.

Wil je dus meer te weten komen over het internationaal humanitaire recht / het (internationale) strafrecht? Meld je dan snel aan door te mailen naar activiteiten@mpvrij.nl!
Mei 2018 - Vijfde pleitavond

Op dinsdag 1 mei vindt de vijfde pleitavond van M.P. Vrij plaats. Dit zal de laatste pleitavond van dit jaar zijn. Wil jij je opgedane pleitkennis in de praktijk brengen? Nog één keer laten zien dat jij hetzelfde charisma als Obama hebt? Of lijkt het je gewoon leuk om nog een keer een pleitavond bij te wonen?

Geef je jezelf dan op door een mail met je naam en studentnummer naar pleitcommissie@mpvrij.nl te sturen. Meer info volgt!
Mei 2018 - Nationale Strafpleitcompetitie

Op donderdag 3 mei zal dit jaar de Nationale Strafpleitcompetitie (NSPC) worden gehouden. Meer info over de voorrondes en de NSPC volgt!
Mei 2018 - College Tour met advocaat Peter Plasman

Op woensdag 9 mei 2018 komt strafrechtadvocaat Peter Plasman naar de Universiteit van Amsterdam. Dit keer zal er echter geen standaard lezing worden gegeven, maar zal er een heuse M.P. Vrij 'College Tour' plaatsvinden. Studenten krijgen de mogelijkheid om vanuit de zaal vragen te stellen aan meneer Plasman.

Altijd al willen weten hoe een dag van een strafrechtadvocaat eruit ziet? Of misschien wel wat de moeilijkste zaak is die meneer Plasman ooit heeft gedaan? Dit is je kans!

Aanmelden kan via activiteiten@mpvrij.nl. Weet jij al dat je een vraag wilt stellen? Stuur deze dan gelijk mee. Tot 9 mei!