Strafrechtelijke Studievereniging MP Vrij

Vacatures

Bestuur 2018-2019 gezocht!

Het einde van het studiejaar is al een beetje in zicht en dat betekent dat het weer tijd wordt om op zoek te gaan naar een nieuw bestuur! Lijkt het jou leuk om een jaar lang interessante activiteiten te organiseren, ervaring op te doen en mensen uit de praktijk te leren kennen, maar wil je hiernaast wel tijd overhouden om te kunnen studeren? Dan is een bestuursjaar bij M.P. Vrij echt iets voor jou!

Solliciteren kan door je cv en motivatiebrief uiterlijk 30 april naar info@mpvrij.nl te sturen. Vergeet hierbij niet aan te geven naar welke functie(s) je voorkeur uitgaat! Alle functies komen vrij, wat inhoudt dat we op zoek zijn naar een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester. Hieronder volgt wat deze functies inhouden.


Voorzitter

Als voorzitter ben je de eindverantwoordelijke van het bestuur en bepaal jij hoe alle bestuursleden zullen functioneren. Van belang is dat de voorzitter overzicht heeft van alle geplande activiteiten, en bestuursleden hier ook op kan aanspreken als er bepaalde zaken nog geregeld moeten worden. Daarnaast is het aan de voorzitter om alle relaties goed te onderhouden, zowel tussen de bestuursleden, als tussen het bestuur en de commissies. Ten slotte zit de voorzitter alle vergaderingen voor en maakt tenminste één dag voorafgaande aan de wekelijke vergadering een agenda met alle te bespreken punten op.


Vicevoorzitter

Als vicevoorzitter heb je de taak om de voorzitter te vervangen bij diens afwezigheid. In beginsel geldt dat voor alle taken. Zo dien je bij afwezigheid van de voorzitter de vergaderingen te leiden en de agenda op te stellen. De vicevoorzitter is tevens verantwoordelijk voor de boekenverkoop die op de website staat. Ten slotte valt ook het onderhoud van de website binnen het takenpakket van de vicevoorzitter.


Secretaris

Als secretaris ben je verantwoordelijk voor de communicatie met de zusterverenigingen van M.P. Vrij en de leden. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het marketingsaspect, je promoot activiteiten via de maandelijkse nieuwsbrief en ook middels de Facebookpagina hou je de leden op de hoogte van de M.P. Vrij agenda en vacatures.


Penningmeester

Als penningmeester ben je verantwoordelijk voor de financiële administratie. Zo hou je de kas bij en beheer je de bankrekening. Voorafgaand aan het bestuursjaar stel je een begroting op voor het komende jaar. Hierin bepaal je hoeveel geld er naar elke activiteit zal gaan en je presenteert deze begroting tijdens de halfjaarlijkse ledenvergadering. Na het opstellen van de begroting zal je bezig zijn met het in de gaten houden van de begroting, en alle verzoeken van de commissies zullen langs jou gaan voor toestemming.