top of page

Sollicitaties bestuur

M.P. Vrij zoekt een nieuw bestuur!

Wil jij je een jaar lang aan het roer staan van M.P. Vrij om zo inspirerende activiteiten te organiseren, contacten te leggen voor je carrière en een mooie tijd te beleven met mede-strafrechtgeïnteresseerden? Dan zijn we op zoek naar jou!

Algemene informatie bestuursjaar

De bestuursfuncties bij M.P. Vrij zijn parttime functies. Dit betekent dat je ongeveer 4 tot 8 uur per week bezig zal zijn met werk verrichten voor de vereniging. Als bestuur vergader je een keer per week over alle belangrijke punten die er op dat moment lopen. Het bestuur zorgt ervoor dat er een jaar lang interessante activiteiten worden georganiseerd, zoals bijvoorbeeld pleitavonden, kroegcolleges, bezoeken aan strafrechtelijke instanties als het OM en NFI, en kantoorbezoeken. Doordat het bestuur actief contact onderhoudt met de leden en actief activiteiten en de vereniging in het algemeen promoot, wordt ervoor gezorgd dat de activiteiten goed worden bezocht. 

Voorzitter

Als voorzitter ben je de eindverantwoordelijke van het bestuur. De voorzitter is ook de vertegenwoordiging van het bestuur naar buiten toe. Van belang is dat de voorzitter overzicht heeft en bestuursleden aanstuurt. Daarnaast is het aan de voorzitter om alle relaties goed te onderhouden, zowel tussen de bestuursleden, als tussen het bestuur en de commissies. Ook zit de voorzitter alle vergaderingen voor. Ten slotte draagt de voorzitter samen met de penningmeester zorg voor de acquisitie aan het begin van het jaar.

Als voorzitter begeleid je de Pleitcommissie. De Pleitcommissie organiseert een jaar lang meerdere pleitavonden. Tijdens pleitavonden krijgen studenten de kans om te oefenen met pleiten onder begeleiding van professionals uit de praktijk. De Pleitcommissie organiseert daarnaast samen met andere strafrechtelijke studieverenigingen de Nationale Strafpleitcompetitie.


 

Vicevoorzitter

Als vicevoorzitter heb je de taak om de voorzitter te vervangen bij diens afwezigheid. In beginsel geldt dat voor alle taken. Daarnaast valt ook het onderhoud van de website binnen het takenpakket van de vicevoorzitter.

Als vicevoorzitter ben je daarnaast verantwoordelijk voor de Reiscommissie. M.P. Vrij gaat elk jaar een aantal dagen naar een stad in Europa. De vicevoorzitter zorgt ervoor dat de Reiscommissie een goed georganiseerde reis samenstelt met strafrechtelijke, culturele en sociale activiteiten.

 

Secretaris 

 

Als secretaris ben je verantwoordelijk voor een overzichtelijke administratie. Je draagt zorg voor de communicatie met de zusterverenigingen en de leden. Daarnaast verzorg je de maandelijkse nieuwsbrief, stel je de agenda vast voor de vergaderingen en notuleer je tijdens de vergaderingen. De secretaris zal veelal ook de communicatie rondom de activiteiten regelen.

Ook begeleid je als secretaris de Carrièrecommissie. De Carrièrecommissie organiseert een Beroepspraktijkmiddag waarin studenten in contact komen met diverse werkgevers en alumni om zo meer te weten over de mogelijkheden op de arbeidsmarkt na de master Strafrecht.

 

Penningmeester

 

Als penningmeester ben je verantwoordelijk voor de financiën. Zo houd je de kas bij en beheer je de bankrekening. Voorafgaand aan het bestuursjaar stel je een begroting op voor het komende jaar. Na het opstellen van de begroting zal je bezig zijn met het in de gaten houden van de begroting. Ook ben je aan het begin van het jaar samen met de voorzitter verantwoordelijk voor het lopen van acquisitie.

Verder ben je als Penningmeester verantwoordelijk voor twee commissies. Je begeleidt ten eerste de Kascommissie. De Kascommissie controleert de uitgaven van de penningmeester door het controleren van de kas en het uitbrengen van de bevinding bij algemene vergadering. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de Academische commissie. 

Wil jij graag een bestuursjaar doen?  Stuur dan je cv en motivatiebrief naar info@mpvrij.nl. Vergeet hierbij niet aan te geven naar welke functie(s) je voorkeur uitgaat. Wij nemen vervolgens contact met jou op.

Wil je meer te weten komen over een bestuursjaar of een bepaalde functie? Contact met ons opnemen per mail (info@mpvrij.nl) is altijd mogelijk. Daarnaast kan je ook de huidige bestuursleden een berichtje sturen.

bottom of page