Over ons

De vereniging zet zich in voor een levendige dialoog tussen de strafrechtprofessionals en de maatschappij. Strafrechtelijke maatschappelijke relevante vraagstukken omtrent het strafrecht worden onder de aandacht van juridisch geschoolden, juridische studenten en andere geïnteresseerden gebracht. Wij zijn verbonden als studievereniging aan de Universiteit van Amsterdam, mr. Arjen van den Herik is onze beschermheer die zich al jaren inzet voor de vereniging.

 

M.P. Vrij houdt zich voornamelijk bezig met het organiseren van lezingen over academische onderwerpen die tijdens de reguliere studie Strafrecht niet, of onvolledig, aan bod komen.  Tevens is de vereniging bezig met het organiseren van pleitavonden. De data waarop pleitavonden plaatsvinden worden maandelijks op de site en Facebook bijgewerkt. Tot slot is M.P. Vrij actief bezig op het gebied van kantoorbezoeken en studiereizen. Zo kunnen studenten een beeld van de praktijk vormen.